Medijska kampanja za osnaživanje roditeljske uloge očeva

Medijska kampanja za osnaživanje roditeljske uloge očeva

Udruga Obitelji 3plus je tijekom prosinca 2021. provela nacionalnu medijsku kampanju za osnaživanje roditeljske uloge očeva. Cilj kampanje je podizanje svijesti o važnosti preuzimanja aktivnije roditeljske uloge očeva. U sklopu kampanje u nekoliko hrvatskih gradova komunicirali smo poruku “Bitan je TATA” putem CityLight i Billboard plakata. Projekt je financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u suradnji s partnerskim udrugama Pro vita 4+ i Obitelji s četvero i više djece.

 

Uloga očeva je često zanemarena te joj se ne pridaje dovoljno važnosti u aktivno uključivanje u obiteljski život. Društvo u kojem živimo još uvijek daje veliku prednost majkama u odgoju djece, dok se očeve često puta stavlja u položaj pomoćnika, a ne ravnopravnog roditelja. Oblikovanjem medijskog sadržaja usmjerenog promociji aktivnije uloge očeva u obiteljskom životu, s posebnim naglaskom na obitelji s troje ili više djece, nastojali smo potaknuti očeve i majke na poštivane roditeljskih uloga, a javnost osvijestiti o važnosti roditeljske uloge očeva.

OSTALE VIJESTI