Interne politike zaštite osobnih podataka udruge Obitelji 3plus

Interne politike zaštite osobnih podataka udruge Obitelji 3plus

Temeljem Opće uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, Upravni odbor Udruge obitelji s troje ili više djece (skraćeno: Obitelji 3plus) na svojoj je 9. sjednici održanoj 10. listopada 2018. usvojio Interne politike zaštite osobnih podataka.

 

NAKNADNA NAPOMENA: Upravni odbor je naknadno, na svojoj 12. sjednici održanoj 15. veljače 2023., usvojio dorađene Interne politike zaštite osobnih podataka, koje su dostupne OVDJE.

OSTALE VIJESTI