Priopćenje o predloženim promjenama mjere roditelj odgojitelj u Gradu Zagrebu

Priopćenje o predloženim promjenama mjere roditelj odgojitelj u Gradu Zagrebu

Grad Zagreb otvorio je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o dopuni Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. Mjera roditelj odgojitelj do sada je značajno utjecala na važne životne odluke više tisuća građana Grada Zagreba, a udruga Obitelji 3plus već se ranije zalagala da ta mjera, uz određene korekcije, bude uvedena i na nivou Republike Hrvatske – kao obiteljska i demografska mjera.

 

Roditelji koji skrbe o troje ili više djece izloženi su većim odgojnim, financijskim, logističkim, vremenskim i organizacijskim izazovima, te već ranije obećana mjera itekako može i treba olakšati njihovu svakodnevicu. Vezano uz prijedlog izmjena Odluke, dajemo sljedeće prijedloge.

 

1. Odlukom da postanu roditelji odgojitelji, obitelji su prihvatile obveze i prava postojećih propisa te je od presudne važnosti da se postojeća ugovorena prava ne mijenjaju. Smatramo neophodnim da se onim obiteljima koje svoje treće dijete očekuju do kraja svibnja 2022. godine zadrže uvjeti za ostvarenje i korištenje prava sukladno trenutno važećoj Odluci. Predlažemo stoga da se u Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/18), u članku 6., iza stavka 5. dodaju stavci 6. i 7. koji glase:

 

„Rok za podnošenje zahtjeva iz članka 1. ovog članka je 31. svibnja 2022. godine.

Zahtjevi podneseni izvan roka iz stavka 6. ovog članka obradit će se sukladno novoj odluci Gradske Skupštine o daljnjoj provedbi mjere.“

 

Naime, u obrazloženju za privremenu obustavu podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane pomoći za roditelja odgojitelja, navedeni su podaci o porastu broja živorođene djece, porastu broja odseljenih stanovnika u inozemstvo, ali su propušteni podaci o tome da se Grad Zagreb, kao i ostali dijelovi Republike Hrvatske, nalazi pred izazovima koji nose dugotrajni pad nataliteta, starenje stanovništva i iseljavanje radnosposobnog i obrazovanog stanovništva. Takvi trendovi stvaraju strukturne probleme, a u srednjem i dužem roku slabe razvojni potencijal područja. Grad Zagreb privlači stanovništvo iz ostalih dijelova zemlje, u prvome redu zbog svoga gospodarskog potencijala, ali i zbog svog doprinosa zagrebačkom strategijom za djecu, a koja je utemeljena na suvremenim znanstvenim postignućima i odredbama nacionalnih i međunarodnih zakona i dokumenata.

 

2. Nadalje, kako smo i ranije naglašavali, potrebno je redefinirati uvjete ove mjere na zadovoljstvo svih uključenih dionika te, u očekivanju potvrde termina sastanka s gradonačelnikom Tomaševićem kojeg smo zatražili prije gotovo mjesec dana, iznosimo neke od njih:

 

2.1. Omogućiti korištenje mjere uz rad – rad na pola radnog vremena, i to u kombinaciji s fleksibilnim radnim vremenom i radom od kuće. Smatramo da će ovakvom prilagodbom znatan dio roditelja, a posebice visokoobrazovanih, biti višestruko korisno društvu – i kao roditelji, ali i kao stručnjaci u svojim profesijama. Predlažemo doradu ove mjere – npr. za rad na pola radnog vremena, pola plaće bi primali od poslodavca, a od Grada Zagreba bi primali pola novčane pomoći roditelja odgojitelja. Na taj način roditelji ne bi bili godinama neaktivni na tržištu rada, a imali bi vrijeme potrebno za veću posvećenost obitelji.

 

2.2. Skratiti vrijeme korištenja mjere – maksimalno do kraja prvog razreda osnovne škole djeteta za koje se mjera koristi.

 

2.3. Ukinuti nezaposlenost od najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva kao uvjet za pokretanje mjere, jer se time demografska mjera pretvorila u socijalnu mjeru i pogodna je samo za (trenutno) nezaposlene roditelje, što u nepovoljni položaj stavlja zaposlene roditelje koji se žele na određeno razdoblje u većoj mjeri posvetiti obitelji.

 

2.4. Ukinuti nemogućnost da korisnik rodiljne/roditeljske naknade ne može biti korisnik mjere roditelj odgajatelj, čak ni za četvrto, peto ili bilo koje drugo dijete. S obzirom na to da se rodiljne/roditeljske naknade financiraju iz državnoga proračuna, a ne iz gradskoga, zagovaramo mogućnost korištenja istih za dijete koje je rođeno nakon ostvarenog statusa roditelj odgojitelj.

 

2.5. Ne isključivati pravo da dijete pohađa vrtićki program koji nude gradski i privatni dječji vrtići. Roditeljima odgojiteljima trebalo bi stoga omogućiti, ukoliko to žele i/ili imaju potrebu za tim, da njihova djeca u dobi od 3 do 7 godina idu u vrtić. Naravno da jedna mjera (roditelja odgojitelja) isključuje drugu mjeru (subvenciju cijene dječjeg vrtića), no upravo u tome vidimo mogućnost dorade mjere. Ovo pravo djeteta nije u koliziji s pravom roditelja da bude odgajatelj jer roditelji s više djece uvijek imaju pune ruke posla i obveza oko djece i kućanstva. Također, smatramo da je potrebno omogućiti predškolskoj djeci svakodnevni boravak u programu predškolskog odgoja.

 

2.6. Potrebno je propisati način redovne kontrole predmetne mjere i pripadajuće sankcije kako pojedini nekorektni slučajevi ne bi bili razlog smanjivanja ili ukidanja prava ostalim korisnicima ove mjere.

 

2.7. Odrediti rok trajanja mjere do donošenja Zakona o pravima i statusu roditelja – odgojitelja što je bilo jedno od predizbornih obećanja Vlade Republike Hrvatske. Podsjećamo i na izjave vodećih hrvatskih demografskih stručnjaka koji često izdvajaju upravo mjeru roditelja odgojitelja kao dobru mjeru pronatalitetne politike. Štoviše, i oni se, kao i udruga Obitelji 3plus, zalažu za uvođenje ovakve vrste mjere na razini cijele države.

 

Vjerujemo da će vodstvo grada Zagreba prepoznati važnost održavanja obiteljskih i demografskih politika. Podsjećamo da je Grad Zagreb 19. studenoga 2019. godine proglašen jednim od prvih sedam europskih gradova prijatelja obitelji. To veliko i vrijedno priznanje Gradu Zagrebu uručeno je zbog izvrsnih obiteljskih i demografskih politika, i to iz razloga što Grad Zagreb kontinuirano prepoznaje važnu ulogu obitelji u društvu, a posebno obitelji s više djece, a za ovo vrijedno priznanje Grad Zagreb nominirala je upravo udruga Obitelji 3plus.

OSTALE VIJESTI