Predstavljanje rezultata međunarodnog istraživanja GGP-Generations & Gender Programme

Predstavljanje rezultata međunarodnog istraživanja GGP-Generations & Gender Programme

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 19. ožujka 2024. godine održano je predstavljanje rezultata međunarodnog istraživanja GGP-Generations & Gender Programme u Republici Hrvatskoj. Generations and Gender Programme (GGP) međunarodna je istraživačka infrastruktura iz područja društvenih znanosti koja pruža visokokvalitetne i pravovremene podatke istraživačima i ostalim dionicima zainteresiranim za rješavanje aktualnih demografskih i društvenih izazova.

 

Institucije koje su u Republici Hrvatskoj radile na anketi su Središnji državni ured za demografiju i mlade, IPSOS, Ekonomski fakultet u Zagrebu i GGP Central Hub. Tijekom sedam mjeseci više od 6000 ispitanika odgovaralo je na pitanja  vezana uz demografiju, fertilitet, kućanstvo, generacije, životnu povijest, blagostanje, posao, dohodak, a od svih zemalja koje su sudjelovale Hrvatska je imala najveću stopu odgovora. U nekim zemljama, uključujući i Hrvatsku, postoji nedostatak kvalitetnih podataka za analizu uzroka i posljedica demografskih promjena. Izazovi poput niskog fertiliteta, starenja stanovništva i emigracije jasno upućuju na potrebu za ovakvim istraživanjima, a podaci iz GGP-ja ključni su za razumijevanje i adresiranje društvenih, demografskih, ekonomskih i političkih promjena.

 

Ovo istraživanje trebalo bi biti pokretač za neke demografske mjere u Republici Hrvatskoj jer su informacije dobivene ovim istraživanjem izuzetno kvalitetne i olakšat će učinkovitije nošenje s izazovima s kojima se Republika Hrvatska, ali i zemlje diljem Europe suočavaju. U ime udruge Obitelji 3plus na predstavljanju je sudjelovala Ana Bedeković, voditeljica odnosa s članovima Udruge.

OSTALE VIJESTI