Primjedbe u savjetovanju o mjeri roditelj odgojitelj i pomoći za opremu u Gradu Zagrebu

Primjedbe u savjetovanju o mjeri roditelj odgojitelj i pomoći za opremu u Gradu Zagrebu

Udruga Obitelji 3plus uključila se brojnim primjedbama u javno savjetovanje oko Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja i Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, objavljenima na internetskim stranicama Grada Zagreb, koje je trajalo do 4., odnosno do 5. prosinca.

 

Izmjena Odluke novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja predviđa da korisnicima kojima je dijete navršilo 7. godina prestaje novčana potpora s 30. travnja 2022., ali im se otvara mogućnost zaposlenja po stupanju izmjena na snagu i istovremenog primanja naknade do 30. travnja 2022. Korisnicima kojima je dijete za koje koriste mjeru mlađe od 7 godina, od 1. svibnja mjesečna naknada se smanjuje na 1.000,00 kn, ali im se otvara mogućnost zaposlenja po stupanju izmjena na snagu i istovremenog primanja naknade do 7. godine djeteta za koje se koristi mjeru te omogućuje pravo upisa djece u dobi od 3 – 6 godina u vrtić.

 

Udruga Obitelji 3plus je u okviru navedenog savjetovanja ukazala na činjenicu kako Grad Zagreb nema riješene kapacitete povrata djece u vrtić niti u jaslice, kao ni da poslodavci nisu spremni prihvatiti roditelje s većim brojem (male) djece u radni odnos s punim radnim vremenom. Predloženo je da se roditeljima, sukladno odredbama Zakona o radu, koji predviđa mogućnost nepunog radnog vremena, omogući djelomičan povrat na tržište rada, s puno dužim razdobljem prilagodbe, pri čemu bi se usvajanjem ovako predloženog članka, mjera roditelj odgojitelj isplaćivala npr. u polovičnom iznosu, korisnicima koji će moći raditi s polovicom radnog vremena. Predloženo je i da se zadrži uvjet da novčana pomoć prestaje posljednjeg dana u mjesecu u kojem su dijete za koje je ostvarena novčana pomoć ili ostala djeca, upisana u redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Udruga Obitelji 3plus posebno ističe i kako oduzimanje bilo kakvih stečenih i ugovorom definiranih prava predstavlja diskriminaciju svih postojećih korisnika mjere roditelj odgojitelj. Smatramo da je mjeru roditelj odgojitelj potrebno zadržati za postojeće korisnike te ju ponuditi novim korisnicima, pri čemu smo mišljenja da ju je potrebno doraditi, za što smo predložili konkretne načine tijekom ranijih javnih savjetovanja, i to na način da ta mjera i dalje bude atraktivna za nove korisnike, a istovremeno i održiva za Grad Zagreb. Budući da, po uzoru na Grad Zagreb, drugi gradovi u RH razmišljaju o uvođenju ove mjere, a neki su istu već i uveli, predlažemo da se pronađe način da se novčana pomoć obiteljima isplaćuje i dalje, neopterećena pripadajućim doprinosima i porezima, čime bi mjera bila „jeftinija“ za gradski proračun.

 

Izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, predviđa se da ista
iznosi 2.500,00 kuna po djetetu. Primjedbama u okviru savjetovanja udruga Obitelji 3plus traži se da novčana pomoć iznosi 1.800,00 kuna za prvo dijete te se isplaćuje u dva jednaka obroka, u roku od godinu dana od dana rođenja djeteta, 3.600,00 kuna za drugo dijete u četiri jednaka obroka, u roku od dvije godine te 54.000,00 kuna za treće i svako daljnje dijete roditelja u jednakim obrocima kroz šest godina. Ili ukratko, da se dosadašnja Odluka ne mijenja.

 

Priložen je i izračun koji pokazuje kako za ovakav prijedlog ima dovoljno planiranih sredstva u proračunu Grada Zagreba, a i istaknuto je kako je važno definirati početak isplate, što sad nije slučaj, kako bi se izbjegla dodatna neizvjesnost kod roditelja. Ujednačavanje iznosa za svako dijete ne doprinosi potrebama obitelji s više djece, jer ista služi za potporu u uzdržavanju i odgoju djece, a predviđeni način isplate u dva jednaka obroka, u kojem nije definiran niti početak isplate, je nepotreban dodatni udar na roditelje! Mnogi svi gradovi prepoznaju potrebu dodatne naknade obiteljima s troje ili više djece, pa je tužno da Grad Zagreb, s najvećim prirezom u državi, isto više ne prepoznaje.

 

Na kraju podsjećamo kako u Gradu Zagrebu kontinuirano od 2016. godine raste broj trećerođene i daljnje rođene djece, dok pada broj prvorođene i drugorođene djece. Pritom je pad prvorođene djece svake godine po jedan posto u odnosu na prethodnu godinu, dok broj drugorođenog djeteta, u odnosu na 2016. godinu kada ih je bilo 12.888, bilježi pad u 2017. s 2%, u 2018. 1%, u 2019. godini čak 6% te u 2020 isto 6%. Stoga ističemo kako je potpuno pogrešno zaključivati da visina naknade ne pokazuje jednosmjernu povezanost s ovom poticajnom mjerom.

 

Završno izviješće o provedenom savjetovanju s javnošću na nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, u kojem su uključene i primjedbe udruge Obitelji 3plus, možete pronaći OVDJE.

 

Završno izviješće o provedenom savjetovanju s javnošću na nacrt prijedloga Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, u kojem su uključene i primjedbe udruge Obitelji 3plus, možete pronaći OVDJE.

 

 

OSTALE VIJESTI