Po zanimanju liječnica, sa suprugom Goranom i njihovo petero djece živi u Zagrebu. Smatra da je za život u velikim obiteljima osim ljubavi i požrtvovnosti ključna dobra organizacija. Uspješne i funkcionalne obitelji mogu i trebaju poslužiti kao model koji će se preslikati na cijelo društvo. Kao dopredsjednica Udruge posebno se brine o marketinškim poslovima i projektima Udruge.